ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۸۳*۲۴۴

360,000 تومان

جدید

ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۸۳*۳۶۶

دانسیته ۷۵۰ کیفیت عالی

تحویل تهران

هرتریلی ۱۲ پالت ۲۴ ورقی

قیمت ۳۶۰۰۰۰ تومان

سنجش

ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۸۳*۲۴۴

دانسیته ۷۵۰ کیفیت عالی

تحویل تهران

هرتریلی ۱۲ پالت ۲۴ ورقی

قیمت ۳۶۰۰۰۰ تومان