ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۲۲*۲۴۴

240,000 تومان

جدید

ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۲۲*۲۴۴

سنجش

ام دی اف خام سیام تایلند ۲۵ میل ۱۲۲*۲۴۴

دانسیته ۷۵۰ کیفیت عالی

تحویل تهران

هرتریلی ۱۲ پالت ۳۶ ورقی

قیمت ۲۴۰۰۰۰تومان